Uw gegevens en privacy

Jedlix B.V. hecht veel waarde aan jouw privacy en behandelt je gegevens zorgvuldig. Deze privacyverklaring is bedoeld om gebruikers te informeren over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door Jedlix B.V. in het kader van gebruik van de Jedlix slim laden app.

Welke gegevens vragen we bij activatie van de app?

 • Land
 • E-mailadres
 • Zelfgekozen wachtwoord1
 • Automodel
 • Energieleverancier
 • Klantnummer energiecontract2
 • Laadpasnummer3
 • Internet verbonden voertuig4
 • Adres (straat, huisnummber, postcode, woonplaats, land)5

1 Voor het inloggen wordt er gebruik gemaakt van de B2C service van Microsoft. Zij zorgen ervoor dat de gebruiker kan inloggen en waarborgen deze gegevens.

2 Enkel bij energiepartners van Jedlix.

3 Deze passen worden door derden uitgegeven. We gebruiken dit unieke nummer om de gebruiker aan de laadpaal te herkennen als onze gebruiker. We hebben geen toegang tot de gegevens van de gebruiker bij derden

4 Enkel voor slim laden via de auto middels aangesloten auto partners. Hiervoor vragen we je account voor de auto. Hiermee wordt een token opgehaald en wachtwoord niet opgeslagen.

5 Voor thuis laden.

Welke gegevens hebben we nodig voor uitbetaling van de gerealiseerde besparing?

 • Naam (voornaam & achternaam)
 • IBAN1
 • Klantnummer energie contract2

1 Publiek laden

2 Thuis laden in het geval van een energiepartner van Jedlix.

Bovenstaande gegevens voor activering en uitbetaling worden samengevat als: Profiel

Welke gegevens verzamelen we tijdens gebruik van de app?

 • Instellingen in de app:
  • Vertrektijd
  • Batterijpercentage
  • Gewenste minimale laadpercentage
  • Dienst aan/uit
 • Map functionaliteit
  • Locatie van de mobiele telefoon

De gegevens die worden ingesteld bij gebruik van de app worden samengevat als: Instellingen

 • Tijdens gebruik van de dienst:
  • Gegevens verkregen uit laadsessies op compatibele laadpalen:
   • Starttijd
   • Eindtijd
   • kWh-verbruik per 15 minuten
   • ID van paal
   • Gegevens verkregen uit het profiel en de instellingen voor individueel laadplan
   • Locatie van de laadpaal
  • Gegevens verkregen uit laadsessies op compatibele elektische voertuigen:
   • Starttijd
   • Eindtijd
   • kWh-verbruik per 15 minuten
   • Verificatie locatie1
   • Gegevens verkregen uit het profiel en de instellingen voor individueel laadplan

   1 Om te bepalen of de auto bij de aangewezen thuis locatie aan het laden is.

De gegevens die worden verkregen bij gebruik van de app worden samengevat als: Laadgegevens

Waarvoor gebruiken wij gegevens

We gebruiken voor analysedoeleinden van het laadgedrag van de gebruiker:
 • Profiel
 • Energieleverancier
 • Instellingen
 • Laadgegevens
Voor geanonimiseerde analysedoeleinden verwerken wij de volgende gegevens en delen wij mogelijk met derden, uitsluitend voor onderzoeksdoeleinden:
 • Automodel
 • Postcode, woonplaats & land1
 • Laadgegevens
 • Instellingen

1 wordt niet met derden gedeeld

Voor uitbetaling worden de volgende gegevens verwerkt:
 • Naam
 • Adres
 • IBAN
 • Laadgegevens
 • Klantnummer energiecontract1

1 Thuis laden

Bewaren van gegevens

Wij bewaren:
 • Gegevens omtrent opbouw van en transacties op het opgebouwde tegoed
 • Historische laadplannen
 • Historische laadsessies

Persoonsgegevens worden door Jedlix niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze worden verwerkt of vereist op grond van de wet.

Het verzamelen van gegevens is afhankelijk van de manier waarop Jedlix wordt gebruikt. De aansturing kan lopen via het elektrische voertuig of via de laadpaal en op thuis of publieke laad locaties.

Gegevens na eindigen gebruik

Na afmelding van de dienst worden alle tot de Gebruiker terug te herleiden gegevens verwijderd tenzij er een wettelijke of fiscale grond bestaat voor Jedlix om deze gegevens te bewaren (wettelijke bewaartermijn profielgegevens in verband met gedane uitbetalingen).

Inzien gegevens

Gebruiker kan te allen tijde zijn persoonsgegevens inzien, laten wijzigen of laten verwijderen en kan een verzoek of klacht met betrekking tot deze persoonsgegevens indienen via: support@jedlix.com. Het inzien van de persoonsgegevens zal digitaal gedeeld worden volgens een formaat dat redelijkerwijs is te hanteren voor de gebruiker. Indien nodig zal Jedlix de identificatie controleren van de aanvrager.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes data die niet voor identificatiedoeleinden worden gebruikt, maar voor het vastleggen van informatie over uw browsegedrag in de mobiele applicatie.


Jedlix gebruikt verschillende soorten cookies voor het analyseren van de kwaliteit en doeltreffendheid van haar diensten en voor het uitvoeren van marketing- en reclameactiviteiten op haar eigen website(s) en die van derde partijen.


De configuratie van de mobiele telefoon geeft je de mogelijkheid om op de hoogte te worden gebracht van de aanwezigheid van de cookies en om ze eventueel te weigeren. Je kunt de cookies inschakelen of uitschakelen door de desbetreffende instellingen op de mobiele telefoon te selecteren.


Korte beschrijving van de toegepaste beveiliging voor gegevensbescherming

Wij hechten waarde aan de beveiliging van uw persoonsgegevens. In dat opzicht nemen we, gezien de aard van de gegevens en de risico's die de verwerking ervan met zich meebrengt, alle noodzakelijke maatregelen, die materieel, logisch, administratief of organisatorisch kunnen zijn, om de beveiliging van de gegevens te waarborgen en te voorkomen dat ze worden verdraaid, beschadigd of toegankelijk gemaakt voor niet-geautoriseerde derde partijen. Dit omvat het onderbrengen van de gegevens bij een provider die beveiligde servers bezit.

Ontwikkeling van het beleid

Dit privacy beleid kan te allen tijde worden gewijzigd of aangepast. In dat geval zul je via de applicatie op de hoogte worden gebracht van de nieuwe versie van het beleid.Meest recente versie: 20 april 2018