Jedlix Privacyverklaring

English version

Jedlix B.V. (hierna: “Jedlix”) hecht veel waarde aan uw privacy en verwerkt uw persoonsgegevens zeer zorgvuldig en in overeenstemming met de wet. Jedlix is verantwoordelijk (de verwerkingsverantwoordelijke) voor het verwerken van persoonsgegevens in de Jedlix ‘slim laden’-app en op het platform (de "app"). Het doel van deze privacyverklaring is om de gebruikers van de app te informeren over de verwerking van hun persoonsgegevens door Jedlix en hun rechten uit hoofde van de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG").

Hieronder vindt u een overzicht van de informatie die wij in deze privacyverklaring zullen verstrekken.

Verzameling van persoonlijke gegevens

Jedlix verzamelt en verwerkt uw persoonlijke gegevens voor de levering van Jedlix slim laden diensten aan u, de “diensten”.  De wettelijke grond voor deze activiteiten is de uitvoering van een contract tussen u en Jedlix. Meer specifiek zal Jedlix uw persoonsgegevens verwerken voor:

Data die wordt verzameld:

Hoe gegevens worden verzameld

De verzamelde persoonlijke gegevens worden verzameld, hetzij rechtstreeks bij u, wanneer u informatie invoert in de app, of indirect via openbaar beschikbare bronnen of van onze Energie- en Automotive Partners.

Persoonlijke gegevens bewaren en verwijderen

We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zolang als nodig is om de doeleinden te vervullen waarvoor we ze hebben verzameld, inclusief om te voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportagevereisten.

Om de juiste bewaartermijn voor persoonlijke gegevens te bepalen, houden we rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonlijke gegevens, het potentiële risico op schade door ongeautoriseerd gebruik of openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens, de doeleinden waarvoor we uw persoonlijke gegevens verwerken en of we die doeleinden op een andere manier kunnen bereiken en door de wettelijk toegepaste vereisten.

Bijvoorbeeld, de gps-locatie van de auto wordt nooit opgeslagen door Jedlix, niet gedeeld met iemand en alleen gebruikt ter verificatie of het voertuig zich bevindt bij de Slim Laden locatie.

Details van uw betalingen zullen worden bewaard zolang we die gegevens moeten bewaren om te voldoen aan wettelijke en reglementaire vereisten.  Dit is meestal 7 jaar, tenzij de wet een langere periode voorschrijft.

Gegevens delen met partners

We kunnen persoonsgegevens delen met partners voor zover dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor ons om de diensten te kunnen leveren aan u.

Om te controleren of u een contract heeft met de door u geselecteerde Energieleverancier en voor de (financiële) afrekening van de opbrengsten van onze Slim Laden dienst met de Energie Partner, delen we Adres en Energie Gegevens met onze Energie Partners, waaronder de volgende partijen vallen:

De lijst van de momenteel ondersteunde Energie Partners verandert regelmatig en is te vinden op onze website.

Om een verbinding te leggen met het elektrische voertuig en om u te identificeren bij (openbare) laadstation, delen we respectievelijk Internet Verbonden Auto Account Gegevens en Laadkaart Gegevens  met onze Automotive Partners die bestaan uit de volgende partijen: autofabrikanten,  Laadpaal Operators (CPO) en E-Mobility Service Provider (EMSP). De lijst van de momenteel ondersteunde Automotive Partners verandert regelmatig en is te vinden op onze website.

In het geval de uitbetaling van de opbrengsten worden verwerkt door een van onze Energie of Automotive partners, dan delen we de Betalingsgegevens met die partner.  

Beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen

De beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Met betrekking tot de aard van de persoonlijke gegevens en de risico's die verband houden met de verwerking van persoonlijke gegevens, nemen we alle maatregelen van materiële, logische, administratieve en organisatorische aard om de veiligheid van persoonsgegevens te garanderen. Dit voorkomt dat risico's voor persoonsgegevens verkeerd worden begrepen, beschadigd of beschikbaar worden gesteld aan niet-geautoriseerde derden. Dit omvat de opslag van persoonsgegevens op de beveiligde servers van een leverancier.

Cookies

Cookies zijn kleine gegevensbestandjes die niet voor identificatiedoeleinden worden gebruikt, maar vooral voor informatie over het surfgedrag in de mobiele app.

Jedlix gebruikt verschillende soorten cookies om de kwaliteit en effectiviteit van de diensten te analyseren en voor het uitvoeren van marketing- en advertentiecampagnes op de Jedlix-website(s) en op die van derden. U wordt gevraagd deze cookies te accepteren wanneer u de website bezoekt.

Uw rechten

U heeft het recht om Jedlix te verzoeken uw persoonsgegevens te mogen inzien, wijzigen, beperken of verwijderen. Verder heeft u het recht om bezwaar te maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens. Na beëindiging van het gebruik van de app worden de persoonsgegevens binnen twaalf maanden na beëindiging van het contract met de eindgebruiker verwijderd, tenzij de wet of de bevoegde autoriteiten Jedlix verplichten de persoonsgegevens te bewaren. Jedlix is wettelijk verplicht om de persoonsgegevens die van fiscaal belang zijn gedurende 7 jaar te bewaren.

Overdraagbaarheid van gegevens

Waar Jedlix uw persoonsgegevens verwerkt op basis van de uitvoering van een contract, hebt u ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Neem contact met ons op

Tot slot kunt u een vraag, verzoek of klacht indienen over de manier waarop wij uw gegevens verwerken, via  support@jedlix.com of per brief op Jedlix B.V., Stationsplein 45, 3013 AK Rotterdam.  

De opgevraagde persoonsgegevens worden in een digitale vorm gedeeld die de gebruiker redelijkerwijs kan raadplegen. Indien nodig zal Jedlix de verzoekende partij om een identiteitscontrole vragen.

Wijzigingen van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan te allen tijde worden gewijzigd of aangepast. In een dergelijke situatie wordt u als gebruiker minimaal twee weken van tevoren op de hoogte gebracht. Ook wordt u via de applicatie op de hoogte gebracht zodra de verklaring van kracht wordt.

Meest recente versie: Januari 2020